Nev’-i diğer

Sanat-ı tabhı: İki kıyye miktarı semiz kıvırcık etini kemiklerinden ayırıp ufak doğrayıp yıkadıkta bir kıyye miktarı soğanı dahi ince doğrayıp tuz ve biber koyarak lahm parelerini karıştırıp oğuşturalar. Ba’dehu birkaç asma kabağını kazıyıp içini dahi çıkardıkta bir vâsi tencereye iptida lahmın kemiklerini vaz’ ve üzerine kabak parelerini ânifen zikr olunduğu üzre kat kat koyup tekmil… Okumaya devam et Nev’-i diğer

Nev’-i diğer

Bir kıyye ayvanın kabuğunu soydukta dört şakkedip tencere içinde üç kıyye miktarı su ile gereği gibi hallolunca kaynadıkta indirip astardan süzüp posası attıkta hasıl olan luâba bir kıyye şeker ilâve edip yine ateş üzerine vaz’ birle kıvama gelince kaynatalar. Ba’dehu ateşten indirip soğudukta yine usul-i sabık üzre astardan süzüp kâselere vaz’ oluna. En kolay tariki… Okumaya devam et Nev’-i diğer

Nev’-i diğer

Bir kıyye kabuğu çıkmış buğdayı zikr olunan vechile suda terk edip haşladıktan sonra yüz elli dirhem miktarı lahmı buğday ile ve bir miktar su ile pişirip gereği gibi yumşadıkta sabıkı vechile iyice döğüp kevgirden süzüp yine ateş üzerine koyup bir miktar dahi et suyuyla karıştırarak tabh olduktan sonra sahanlara taksim ve üzerine bir miktar yağ… Okumaya devam et Nev’-i diğer

Nev’-i diğer

Tariki: Tathir olunmuş iki tavuk ve üç kıvırcık koyun veya kuzu kuyruğu ve bir kuzu başını tencereye koyup üzerine çıkınca belki daha ziyade su vâfi tuz ile kayna talar. Köpüğünü alıp yine usul-i sabık üzre pişireler. Ba’dehu suyunu [112] kevgirden süzüp ve etini dahi astardan sıkıp posasını attıkta yine ol suyu tencereye koyup iki buçuk… Okumaya devam et Nev’-i diğer

Nev’-i diğer

Bu dahi gayet tuhaf olur. Tarik: Tavşan ve karaca ve geyik her hangisinden olur ise olsun ne miktar doğranır ise ol miktar dahi yağlıca koyun eti ile karıştırıp ba’de’t-tathir soğan çentip tuz ve biber ekip bir-iki saat terk olunduktan sonra şişlere geçirip eğer iç yağı bulunur ise üzerine saralar, olmaz ise zararı yoktur. Ateşe vaz’… Okumaya devam et Nev’-i diğer