Vişne Tatlısı

Tarik-i tabhı: Yüz dirhem âlâ vişnenin saplarından ayırıp ba’de’t­tathir çöp tarafından kalemtıraş ile çizip çekirdeğini ba’de’l-ihraç hazır edeler. Ba’dehu bir kıyye şekeri âdeta usul üzre kestirip kıvama gelmeye karip oldukta içine hazırlanan vişneleri atıp yine kıvama gereği gibi gelince kaynatıp indireler. Ba’dehu soğumağa karip kâselere ba’de’t-tevzi hıfz edip hîn-i hacette tenavül buyrula .

Limon Şurubu

Tariki: Bir kıyye şekeri tencerede âdet üzere yumurta akı ve bayağı su ile kestirip köpüğünü aldıkta birkaç taşım daha kaynatıp kıvamlanır iken içine yumurta akı ve bayağı su ile sıkılmış yüz dirhem limon usaresini izafe edip bir taşım dahi kaynadıkta indirip soğumaya karip astardan süzüp şişeye ba’de’l-vaz’ ağzını bağlayıp hıfz oluna. Latîfdir.

Diğer Vişne Şurubu

Tariki: Bir kıyye şekeri usul üzre tencerede kestirip köpüğünü aldıkta içine yüz dirhem [127] çöpü ayıklanmış ve tathir olunmuş vişneyi atıp birkaç taşım kaynadıkta indirip soğumaya karip oldukta içinden vişneleri el kevgiri ile alıp şurubunu astardan süzüp şişelere ba’de’l-vaz’ hıfz oluna. Mukaddem zikr olunan gibi humuzetli olmaz. Lâkin rengi âlâ ve taâmı pek latîf olur.… Okumaya devam et Diğer Vişne Şurubu

Vişne Şurubu

Sanat-i tabhı: Matlûbü’l-miktar vişneyi sıkıp astardan süzüp yirmi dört saat terk ettikten sonra suhuletle diğer kaba süzüp dibinde kalan posası atıldıkta safi suyu her ne miktar ise iki katı toz ve kelle şekeri ilâve olunup bir tencere içine ba’de’l-vaz’ iyice karıştırıldıkta ateşe koyup hemen kaynayıp kabardıkta ateşten indirip üzerine gelen köpüğü alındıkta yine astardan süzüp… Okumaya devam et Vişne Şurubu

Sikencebin

Sirke Şurubu dahi derler. Tariki: Yüz dirhem âlâ beyaz sirkeden yahut âdi sirkenin takdir olunmuşundan yahut Avrupa’dan bokal ile gelen sirkeden tedarik edip bir tencere içine bir yumurtanın köpürmüş akı ve bir kıyye şeker ve bu hazırlanan sirkeyi birden vaz’ edip bir kere karıştırıp ateş üzerine koyalar. Bir taşım kaynayıp kabardıkta ateşten indirip üzerine gelen… Okumaya devam et Sikencebin

Gülbeşeker

Tarik-i tabhı: Yüz dirhem âlâ gül varağının damarsız temizlerini ayırıp beyaz yerlerini kesip hazır edeler. [132] Ba’dehu damarlı ve küçüklerini yüz dirhem su ile bir taşım kaynatıp sıktıkta hasıl olan suyunu beş yüz dirhem elenmiş kelle şekeriyle tencereye koyup eridikte ayrılmış gül yapraklarını dahi atıp kıvama gelince kaynatalar. Ba’dehu kapaklı billur kâselere ba’de’t-tevzi hıfz oluna.… Okumaya devam et Gülbeşeker

Menekşe Şurubu

Sanat-i tabhı: Yüz dirhem menekşe varağını bir kap içine koyup üzerine üç yüz dirhem bayağı kaynar su haşlayıp üstünü örtüp on iki yahut on beş saat terk ettikten sonra astardan süzüp suyunu alalar. Ba’dehu bir tencere içine bir kıyye temiz kelle şekerinin kırmasından koyup işbu süzülen suyu dahi ilâve ettikte iyice karıştırıp ateş üzerine koyalar.… Okumaya devam et Menekşe Şurubu

Menekşe Şerbeti

Tarik-i tertibi: İki kıyye kelle şekerini döğüp elekten eledikte bir tepsi veyahut bir büyük [128] kâğıda döküp üzerine yüz dirhem menekşe varağı koyup el ile birbirleriyle oğuşturalar. şol dereceye vara ki menekşe varağının şekli mâi renginde şeker ola. Ondan sonra işbu şekeri kapaklı kâselere bastırıp hıfz oluna. Hîn-i iktizada ezilip şerbet yapılıp tertibi kolay ve… Okumaya devam et Menekşe Şerbeti

Kaba Koruk Tatlısı

Tariki: Bir kıyye şekeri usul üzre kestirip köpüğünü aldıkta bir taşım dahi kaynatıp kıvama gelmeye başladıkta yüz adet kaba koruğun sap tarafını kalemtıraş veya çakı ile yarıp hilâl ile çekirdeğini çıkarıp içine bırakalar. Yine kaynayıp kıvama geldikte indirip billur ve kapaklı kâselere taksim edip der’akap soğuk suya oturtalar. Onda çabuk soğuya ki rengi bozulmaya. Güzel… Okumaya devam et Kaba Koruk Tatlısı

Rahatü’l-hulkum

Tarik-i tabhı: Bir kıyye âlâ şekeri üç kıyye su ile şerbet edip bir kalaylı tencere içine ba’de’l-vaz’ mutedil ateş üzerine kodukta der-akap yetmiş beş dirhem âlâ ezilmiş mermer nişastasını yavaş yavaş karıştırarak ilâve edeler ki top top olmaya ve altına yapışmak ihtimali olduğundan bilâ-fasıla karıştıralar. Vafir piştikte bir-iki damlasını toz şekeri üzerine koyalar eğer şekeri… Okumaya devam et Rahatü’l-hulkum