Hıyar ve Semizotu Taratoru

Tariki: Kırılmış fındığı bir toprak tava içine koyup ateşte iç kabuğunu çıkaralar. Ba’dehu havanda bir iyice döğüp ezildikte birkaç diş sarımsak ve tuz koyup tekrar halledeler ve bir parça hâs ekmek içini suda gereği gibi ıslatıp onu dahi içine kodukta yine tekrar dakkedip gereği gibi inceldikte bir miktar sirke veya limonu bir miktar su ile… Okumaya devam et Hıyar ve Semizotu Taratoru

Bihamdihi Sübhane Beka-yı

Bihamdihi sübhane beka-yı ebdân-ı insan ve muhafaza-i ecsam-ı sair ademiyân ve mütegaddiyânın kıvam ve devamı ağdiye-i latîfe ve et’ime-i nafia-i hafifeye menut ve merbut olup tabh-ı taâm ve terkib-i gıda-yı enam babında kaleme alıp han-ı sahifeye ifrağ ve keşide olunan Melceü’t-tabbâhîn nam risale-i nefisenin tab’ ve temsili saye-i hüma-vaye-i-şahanede bin iki yüz altmışıncı senesi Şaban-ı… Okumaya devam et Bihamdihi Sübhane Beka-yı

Hindiba Salatası

Tariki: Miktar-ı vâfi taze hîndiba peyda edip yaprak yaprak ayırıp pareledikte ba’de’t-tathir tuz serpip öldürmeksizin limon ve rugan-ı zeyt ile tenavül buyrula yahut tuz serpdikte iyice oğuşturup ba’dehu limon ve rugan-ı zeyt gezdirile. Bu dahi güzeldir. Yahut âdeta haşlayıp andan sonra mezkûr eczalar vaz’ olunur. Hele her türlüsü de nefistir. Lâkin evvelkinin hâssiyeti ziyadedir derler.… Okumaya devam et Hindiba Salatası

İstakoz Taratoru

Tariki: Usul üzre istakozu haşlayıp kabuğundan ba’de’l-ihraç beyaz etlerini pareleyip tabağa vaz’ ve ince kırmızı bacaklarını etraf-ı tabağa dizip üzerine mamul tarator ve limon ve rugan-ı zeyt koyup tenavül buyuralar. Meşhurdur. (s. 28)

Teke Salatası

Tariki: Teke dedikleri deniz çekirgesini miktar-ı vâfi tedarik edip ve kaynar suda haşlayıp soğudukta baş tarafından ve kuyruk tarafından tutarak çekip beyaz içi fasulye gibi çıkdıkta tuzlayıp bir tabağa vaz’ idip istakoz gibi üzerine maydanoz ve rugan-ı zeyt ve limon sıkılır veyahut murat olunur ise tarator vaz’ olunur. Yine rugan-ı zeyt vaz’ıyla tenavül buyrula. (s.… Okumaya devam et Teke Salatası

Cacık

Tariki: Bir-iki hıyarı ince çentip bir miktar tuz serptikte savuralar. Ba’dehu birkaç diş sarımsağı bir kap içinde tuz ile iyice ezip halloldukta âlâ ezilmiş torba yoğurdu veyahut çanak yoğurdu içine mezburu koyup iyice çalkandıkta çentilmiş hıyarın üzerine döküp ve birkaç pare buz ilâvesiyle tenavül buyrula. Fasl-ı sayfda pek âlâdır. Taşralarda bir fincan sirke ilâve ederler.… Okumaya devam et Cacık

Sardalya Salatası

Tariki: Fıçı içinde tuzlanmış kırmızı ufak sardalya balığından alıp bir kâse içinde bolca sirke ile bir yarım saat terk edip ba’dehu üzerinin pullarını yavaş yavaş tırnak ile kazıyıp tekrar yine temiz sirke ile yıkayalar ve tabağa dizeler. Ba’dehu bir aher kap içine bir fincan âlâ zeyt yağı koyup azar azar limon suyu veya sirke koyup… Okumaya devam et Sardalya Salatası

İstakoz Salatası

Tariki: Bir istakozu su kaynar iken içine atıp bir-iki taşım kaynayıp tamam haşlandıkta çıkarıp soğudukta usul üzre kabuğundan çıkarıp beyaz etlerini ufak pareleyip tabağa koyup tabak etraflarına kırmızı ince bacaklarını dizip üzerine maydanoz ve zeyt yağı ve limon sıkıp tenavül buyuralar. (s. 33)

Frenk Teresi Salatası

Tariki: Bahçelerde olur. Frenk teresi tabir olunan kırmızı Lâtin çiçeklerinden cem’edip âlâ rugan-ı zeyt ve limon ve tuzu bir kap içinde karıştırıp üzerine dökeler. Pek nefis olup bu usul üzre âdeta bostanî yeşil tereden dahi olur. Ama Frenk teresinden daha âlâ olacağı bedîhîdir.(s. 55)