Tarhana Çorbası

Meşhur olan tarhanadan mamul olmayıp daha âlâ olur. Tarik-i tabhı: Gayet hâs hünkârî francalayı sertçe kabuğundan ayırıp fakat içini bir kıyye miktarına yüz dirhem miktarı torba yoğurdu [13] konulup taş dibekde çimşir el ile gereği gibi halledip bir gece terk ettikten sonra bir tencere içine vaz’, ba’dehu et suyu ile aheste aheste ezip mutedil ateşte bir saat miktarı piştikten sonra yine ol hâs ekmeklerden lokum gibi ufarak doğrayıp rugan-ı sade içinde kızartıp üzerine koyalar. Eğer süt ve kaymaktan bulunup bir miktarda vaz’ olunur ise daha latîf olacağına şüphe yoktur.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir